Inledning

På denna hemsida försöker jag sammanställa nya synvinklar på Sveriges historia. Jag arbetar utifrån idén att det finns mycket att upptäcka och speciellt då samband som förbisetts av historiker under tidigare århundraden. Även en stor okunskap om nya fakta som upptäckts och att slutsatser fortsätter att dras utan att ta hänsyn till dessa.

Nya spännande fynd: Den svarta jorden på Björkö var ett arbetsläger för slavar.

Nytt: Borgar vid Mörrumsån 2016.


Exempel på sådana upptäcker i världen är:

Exempel på kullerbyttor som döljer sig i vedertagen svensk historieskrivning är:

I mitt arbete använder jag Internet och de tjänster som finns, för att hitta fakta. Allt från hitta.se, SAOB, Fornsök och Lantmäteriets kartor, se mer under länkar. Sen får jag gå till biblioteket ibland. Tills jag kommer dit hän att det är dags för ett besök verkligheten.

Jag rekommenderar särskilt sidorna om Musön och Hissö i Helgasjön.

Pungaviken("pangaviken") på Hissö i Helgasjön, skyddad i alla väderstreck utom ett, nordväst. Den sydvästra sidan utgörs av en rullstensås som försvinner ner i Helgasjön. En naturlig dold "hamn" strax norr om Kronobergs slottsruin. Foto av Peter Arneke, 2010-07-23.

Vill du hjälpa till eller komma med konstruktiv kritik så hör gärna av dig.