Inledning > De äldsta svenska kungaätterna

De äldsta svenska kungaätterna

- i Sverige från ca 1050 till 1362.

Ordnade efter landskap:

Västergötland

  • Erik Segersällsätt
  • Erikskaätten
  • Stenkilskaätten

Östergötland

  • Sverkerskaätten
  • Bjälboätten