De äldsta svenska kungaätterna

- i Sverige från ca 1050 till 1362.

Ordnade efter landskap:

Västergötland

Östergötland