Arkeologiska fynd från Hissö

Historiska museet har följande fynd registrerade från Hissö i Helgasjön

Guldring

Lokal: Hissö
Typ: Boplatsfynd Medeltid (1000 e.Kr. - 1500 e.Kr.) KyrkligGuldfingerring från Hissö, inv 7140, foto Historiska Museet.

Ur översiktskatalogen:

"1883   Inventarienummer 7140  
Ön Hissö under Kronoberg, Vexiö landsförsamling, Kinnerrvalds hd.
1 st guldfingerring, som haft en mellan fyra böjda klor infattad sten. Vigt 5,27 gr.
Fanns 1 fot under jordytan af Inhysesmannen Jonas Nilsson på Lillefjels, i en stenrättning som antages vara lemningen af stenfoten till ett sedan länge raseradt hus. Inlöstes med 20 kr."


Ur Medeltidskatalogen   7140.

"Hissö, Kronoberg, Växjö landsförsamling, Småland.
Fingerring. Yttre diam.2,5cm. Guld.
Omkretsens utsida tresidigt bruten; den utlöper i två små spiraler och, framför vardera av dessa, en hjärtformig figur omskrivande en genombruten palmett. Mellan voluterna har varit infattad - nu förlorad - sten mellan fyra kraftiga klor.
Omkr. 1400(?).
Jordfynd från ovannämnda plats 1882.
Inlöst s.å. från upphittaren, inhysesmannen Jonas Nilsson. Lillefjäll, för kr. 20:-"


I huvudkatalogen del b, går det att utläsa att ringen är funnen i samband med ett vägbygge på Hissö i juni 1882. Vidare står det att en annan arbetare ska funnit en medaljong i guld. Denne arbetare ska strax därefter ha emigrerat till Amerika och tagit föremålet med sig.    

Referenser:

http://mis.historiska.se/mis/sok/fyndlokal.asp?lokalid=10417&g=1 http://catview.historiska.se/catview/index.jsp Sök på inventarienummer 7140.  

Lösfynd

Lokal: Farled mellan Kronob. ruiner och Hissö
Typ: Lösfynd Stenålder

Ur översiktskatalogen:  

"1892   9041.
Fynd från Värend. Gåfva af Akademiens ledamot dr J. A. Wittock. 1   1 Om denna gåfva jfr det följande."

Jag kan inte hitta mer om detta fyndet i Historiska museets samlingar på nätet.

Referenser:

http://mis.historiska.se/mis/sok/fyndlokal.asp?lokalid=16009&g=1
http://catview.historiska.se/catview/index.jsp Sök på inventarienummer 9041.
 

Läs mer: Så här långt på Hissö