Inledning > Hissö > Mina fynd på Hissö

Mina fynd på Hissö


Lösfynd från Hissö, foto av Peter Arneke, 2010-07-26

  • Översta raden: Två svallade tegelbitar, slipad pil/spjutspets? av porfyr(tyvärr inga synliga spår av bearbetning, men det fanns inga spår av porfyr i övrigt på stranden.) och en djurtand.
  • I mitten: Svallad tegelbit och porslinsbit med tre hål(isolator?).
  • Nedre raden: Murbruk, vitkvarts, porslinsbit med mönster och en porslinskopp, ingen märkning i botten.

Fynden av tegel och porslin är bara exempel på vad som fanns på platsen vid "blindtarmen"(se bilden nedan och kartan) som täckte en 50 meter lång sträcka på botten längs stranden. Porslin och tegel kan vara 1900-tal.

De fasta fynden består av en "grävd kanal", ett stenröse med en kallmurad stenkaj och ett antal vallar och gropar i anslutning till dessa och en sten i närheten som verkar avsiktligt placerad(möjlig naturformation). Alla dessa fynd kan vara så sena som 1900-talets senare hälft. Inget av dem finns utmärkt på de kartor jag studerat, förutom kanalen.

Denna är dock ingen kanal på en karta från 1725, då är det ett sund mellan två öar. Tydligen har ett sund fyllts ut så att en ö med berggrund i botten nu ansluter till rullstensåsen på Hissö. Teglet och porslinet jag hittade kan vara delar av utfyllnadsmaterialet. 


"Blindtarmen" den lilla ön som blev en udde och sedan en ö igen.
Foto av Peter Arneke, 2010-07-26

På Ekonomiska kartan från 1950 är sundet utfyllt, på 1902 års karta kompletterad 1925 över Kungsgården Kronoberg så är inte utfyllnaden gjord. Marken tillhör då "Lägenheten Marieberg" som år 1902 inkluderar hela åsen västerut från och med dagens fastighet Kronoberg 2:22 och den lilla ön (1925 även "Hyddan" på fastlandet). Av kartunderlaget kan slutsatsen dras att den lilla ön omvandlats till en udde mellan åren 1925 och 1950. Udden ger idag Marieberg skydd mot vind och vågor från väster.


Stenröset på Hissö omgivet av låga vallar, finns ej i RAÄ:s Fornsök.
Foto av Peter Arneke, 2010-07-23.


Rester av en kallmurad stenkaj i Pungaviken(pangaviken) på Hissö,
finns ej i RAÄ:s Fornsök, troligen 1900-tal.
Foto av Peter Arneke, 2010-07-23.


Läs mer: Arkeologiska fynd från Hissö