Så här långt på Hissö

Efter ett möte med en av antikvarierna i länet. Så är det konstaterat att "pil/spjutspetsen" är en naturligt formad sten. (Jag hittade dock ingen porfyr i övrigt på stranden, svallade eller icke svallad.) Teglet och murbruket är intressant, men svårt att placera tidsmässigt bara genom vrida och vända på det. Stenröset skulle kunna vara en eldstad, det måste undersökas på plats.

Slutsatser så här långt, inget stenåldersfynd, däremot en hel del 1900-tals arkeologi.

Udden har skapats någon gång mellan åren 1925 och 1950. Utfyllnads materialet kommer troligen från "Lägenheten Marieberg". Teglet och murbruket skulle kunna vara material från utgrävningen vid Kronobergs slottsruin på 1930-talet som använts som utfyllnad? Delar av porslinet har identifierats som servisen Sture tillverkat mellan 1892-1922 av Rörstrand. Aletorp Antik har bilder på Sture porslinet.


Porslinsskärvor från servisen Sture 1892-1922 tillverkat av Rörstrand
funnet vid
"blindtarmen" på Hissö. Foto Peter Arneke, 2010-07-27.

Stenröset(utsatt med ett R på kartan), den kallmurade stenkanten och vallarna runt omkring kräver mer undersökning. Det kan ha stått en byggnad på platsen.


En karta över området runt Pungaviken på Hissö, med "blindtarmen"
nere till vänster. R:et markerar ett röse. Av Peter Arneke, 2010-07-27.

Det finns en hel del kvar att studera och undersöka på Hissö i övrigt, de gamla vall- och beteshagarna, naturreservatet, husresterna som hittades på 1800-talet och en del av stränderna.

Jag skulle vilja ha hjälp med att läsa gamla handskrivna texter, då jag har svårt att tyda bokstäverna då handstil och stavning skiljer sig från person till person. På kartan från 1725 står det en del intressanta förklaringar, som jag inte fullt lyckats läsa.