Inledning > Historieförvrängning

Historieförvrängning

Är det så att bilden av den svenska historien blir förvrängd genom att medlen för arkeologiska utgrävningar sned fördelas.  Om det grävs mest närmast de arkeologiska institutionerna och vid de mest omhuldade objekten, så kommer dessa platser framstå som mer framträdande och betydelsefulla.  Områden som inte blir undersökta kommer att sakna sin historia. Det finns framförallt en risk att de slutsatser som dras blir felaktiga och vi får en felaktig bild av vår gemensamma historia.

Fördelningen av fynden i Historiska museets samlingar är rätt skrämmande, men som tur är finns fynd registrerade ute i länen. Här är en lista över fynd på Historiska museet fördelade över landskapen.

Landskap, antal registrerade fynd. (2010)

 • Skåne, 7681 st
  (En del av det ursprungliga danska hjärtlandet)
 • Halland, 2129 st
 • Blekinge, 10797 st
 • Småland, 10229 st
  (Södra Sveriges största landskap, skulle med samma fyndtäthet per area som i Ekerö kommun, ha 4 miljoner fynd)
 • Öland, 39737 st
  (Det minsta av landskapen)
 • Västergötland, 28278 st
  (Sveriges folkrikaste landskap genom historien, Skara 1233 st)
 • Östergötland, 88390 st
  (Linköping 12372 st)
 • Gotland, 63624 st
 • Bohuslän, 2781 st
 • Dalsland, 922 st
 • Värmland, 1817 st
 • Närke, 3376 st
 • Västmanland, 18432 st
 • Södermanland, 77637 st
 • Uppland, 171783 st
  (Var av Adelsö socken 20233 st och Uppsala 84882 st)
 • Gästrikland, 1714 st
 • Dalarna, 7320 st
 • Hälsingland 2481 st
 • Jämtland 7653 st
 • Medelpad 839 st
 • Ångermanland 7107 st
 • Västerbotten 10304 st
 • Norrbotten 9912 st
 • Lappland 13675 st

(Stockholms län 132255 st)

Det skulle vara intressant och se:

 • Antalet fynd per invånare per landskap.
 • Antalet fynd per kvadratkilometer per landskap.
 • Antalet fynd gjorda de senaste tio åren per landskap.

Kan det vara så att hallänningarna och västgötar har sina fynd registrerade i sitt eget system? Medan ölänningarna rånas på sina fynd som skeppas till skattkammaren i Stockholm? :-(

Det som finns på länsnivå ute i landet är för det mesta i hembygdsföreningars ägo och liknande. Detta innebär att den skeva bilden ovan verkar vara sann.

Någon vetgirig kan ju sammanställa de senaste årens budgetar för arkeologiska undersökningar. Dela in den i två listor, utgrävning i samband med exploatering och en icke exploaterings utgrävningar fördelade över landet. Jag väntar med spänning på att någon nappar på idén.