Vilken är Henriksons källa?


I Alf Henriksons "Svensk Historia" 1963, 1992 års upplaga ISBN 91-0-055344-1, s. 118-119 står det följande att läsa om Bjärköarätten:

I behåll finns det blott den tyska stadslagen från Visby samt den svenska Bjärköarätten som gällde i Stockholm, med tiden också i Lödöse och Jönköping. Ordet bjärköarätt är ett märkvärdigt ord; det är nämligen samnordiskt, och stadslagarna kallades så både i det danska Lund och det norska Nidaros. Emellertid finns det anledning att tro att namnet har med Björkö att göra, ty någon annan betydelse kan man väl svårligen få ut därur, och är detta riktigt bör ordet bjärköarätt ursprungligen ha betecknat den lag som gällde i det forntida Birka och efter dess fall rimligen överflyttades till det nyanlagda Stockholm i Birger jarls dagar. Sådan som bjärköarätten nu föreligger kan den inte vara äldre än från 1200-talets slut; den enda bevarade handskriften har förövrigt gällt Lödöse, som på det själlösaste sätt har låtit skriva av den stockholmska lagen utan att ens ändra namnen på stadsdelar och platser i grannskapet. Bjärköarätten har åtskilligt att säga om lån av båtar och bärgning av vrak, om priset på att knuffa folk i sjön, om bakdantande av fogden och borgmästaren, om stöld av kål i annans kålgård, om hyresgästers rättigheter och skyldigheter och om mycket annat. Den som öppnar ett vinfat och säljer vin utan fogdens tillstånd får fatet beslagtaget och bötar dessutom tre marker. Den som rövar lite grand före middag på gator och torg böte tolv marker, men motsvarande röveri efter middag kostar bara sex marker. Bjärköarätten är över huvud taget ganska festlig läsning, men som lag betraktad är den rätt mager och måste säkert i tillämpliga delar ha supplerats med det kringliggande landskapets lag, för Stockholms del Upplandslagen. Bjärköarätten har en del att meddela beträffande exekutioner; det står att den och den ska hängas, den och den skall brännas, den och den skall sättas i stadens järn och den den skall omhändertas av kåkgreven.

Inga källangivelser finns i boken.

Att citera Alf Henrikson som källa för historiska fakta är likställt med att citera Jan Guillou och hans böcker om Arn. Alf Henrikson skriver om historien till skönlitteratur, själv så älskar jag hans bok om asken Yggdrasil, men jag citerar inte den som historisk fakta källa.

Vem pekar ut Stockholm och Björkö?

Ursprungskälla är Johan Hadorph sekreteraren vid Riksarkivet. Han hävdar i sin publicering av Bjärköarätten 1687, att Lödöse bjärköarätt skulle vara tagen från Stockholm. Han hänvisar till platsnamnen i lagtexten som han tolkar som Kungshamn, Asö, Södermalm och Norrmalm. Detta skulle vara bevis för att denna bjärköarätten ursprungligen skulle ha varit skriven för Stockholm. Hadorph gjorde även utgrävningar på Björkö och var övertygad om att detta var platsen för Ansgars Birka.

Läs mer under Bjärköarätt - Birka.