Inledning > Musön -hur platser ändrar namn

Musön -hur platser ändrar namn

Stora Musö,

Musön, Mossö, Musö, eller Måssö?


Södra sidan av Stora Musö(Musön) i Helgasjön, foto från färjelägret
på Hissö av Peter Arneke, 2010-08-07

I Helgasjön strax nordnordväst om Kronobergs slottsruin norr om ön Hissö i Växjö kommun, Småland finns en liten ö som idag heter Musön. På nyare kartor står det Musön (t.ex. Generalstabskartan1873 och Ekonomiska kartan 1950), men på Geometriska kartan från 1725(sidan 3)står det "Måssö ön" Mossö ön. Då tidens stavning av mosse.

Någon gång under historien har en mosse blivit en mus eller tvärtom. Det kan också vara en mås inblandad om någon råkat skriva ett dubbel s. Det kan också var så att ön heter just Måssön efter mått enheten måss, som man mätte guldskin, gyllenläder med.

Klart är det att ön antingen heter Stora (Mossö, Måssö eller Musö), utan n:et på slutet. Glasklart eller hur.

Besök gärna dagens Musön(hör hur dumt n:et låter), åk bil mot Kronobergs slottsruin, 300 m innan ta höger mot Hissö, Evedal. Kör över krönet, sväng vänster upp på bron till Hissö. Kör till norra änden av ön och parkera vid skylten mot Musön. Gå ett par hundra meter till färjan och färja sedan med handkraft över dig till Stora Musö.  På öns sydvästra sida finns ett kulturminne utmärkt på en del kartor, detta kan vara platsen där en "fiskarstuga" skall ha legat, denna finns inte med på 1725 års karta.


Färjan från Hissö till Stora Musö(Musön) i Helgasjön,
foto från Stora Musö av Peter Arneke, 2010-08-07


1902 års karta finns gårdsnamnet Stora Nybygget på vad som då heter Stora Musön. Sundet nordväst om ön heter Mussundet och i det ligger Lilla Musön. Stora Nybygget sträcker sig till början på det som är badplatserna på norra Hissö idag. Marken anges på kartan vara vall och hagmark, ingen skog.  På Stora Musös syd sida ca 20 m från stranden och lika långt från sankmarken är en byggnad ut märkt på kartan.

Till gården Stora Nybygget som ligger mellan Stora Fjell och Norra Fjell i höjd med Lugnet hör även Äppleön(läs mer nedan), idag hittar ni platsen för gården i stadsdelen Hovshaga i Växjö.

1902 års karta finns det även hag- och vallmark ca 200 m söder om Stora Nybyggets mark på västra sidan av Hissö som borde brukats av Kungsgården.


Nordvästra änden av stigen runt Stora Musö(Musön) i Helgasjön,
foto av Peter Arneke, 2010-08-07

Lilla Musö


Mussundet och Lilla Musö med Stora Björnö till höger och Helgö till vänster, fotograferad
från Stora Musö av Peter Arneke, 2010-08-07

Lilla Musö i Helgasjön, på dagens sjökort står det kort och gott "L" och i RAÄ:s fornsök heter ön Björnön. Lilla Björnön norr om Stora Björnön heter "L" på sjökortet och saknar namn i fornsök.

Appelö

En ö sydöst om Hissö, har under åren bytt namn från 1725 års Apelö, Äppleön på 1902 års karta. Till dagens Appelö på Helgasjöns sjökort. Ön har brukats av gården Stora Nybygget.

Pungaviken på Hissö


Pungaviken("pangaviken") på Hissö, skyddad i alla väderstreck utom
ett, nordväst. Foto av Peter Arneke, 2010-07-23.

På RAÄ:s karta jag hittat står det Pungaviken, men i ortsnamnsregistret står det Pungviken i texten, men uttalet skrivs "pangaviken". Läs mer om Pungaviken på sidan om Hissö.