Inledning > Sjömalm

Sjömalm

Grunden i Sveriges järnhantering i över tusen år. Vad var detta för naturresurs och hur stor var hanteringen. Var det små rostklumpar som skrapades upp på bottnarna med rakor genom hål i isen på vintern?

Först så sent som på 1800-talets mitt konkurreras sjömalmen ut av malmen från gruvorna i framförallt Bergslagen. Med införandet av dynamit, ångmaskiner och järnvägen blir gruvdriften effektivare än sjömalmsbrytningen och järnbruksdöden slår till i Småland.

Den traditionella vedertagna bilden av sjömalmen [BILD]

Sjömalmen i form av tjocka sjok som täckte de småländska sjöbottnarna [BILD]

Vad hade den här hanteringen för inverkan på ekosystemen i de småländska sjöarna, något för arkeologer, historiker och limnologer att forska om.

Hur stor var järnhanteringen från järnålderns början fram till 1800-talets slut. Vart exporterades järnet? Om du har några litteratur tips så hör gärna va dig.

Länkar: