Smålandslandskapen

Här har jag tänkt samla det som är intressant för landskapen Småland och Öland samt Ydre och Kinda härad som numera räknas till Östergötland. Landskapen som omtalas som Småland och de som senare blev Småland är, Finnveden, Värend, Njudung, Möre, Öland, Handbörd, Sevede, Aspeland, Tjust, Vedbo, Kinda, Vista och Tveta.