Fornborgar i Värend

Gripeberg

Gripeberg är en fornborg i Notteryd nordöst om Växjö. Den tillhör den äldre typen av fornborgar och dateras till den yngre bronsåldern omkring 830-760 f.Kr. Den är en inhägnad bergstopp med en mur i söder och väster. Den norra och östra sidan avgränsas av branta stup. Den västra muren har troligen blivit påbyggd någon gång under 1600-talet eller 1700-talet.

I området runt Växjö finns en mängd gravrösen, fornåkrar och hällristningar. Inom en radie på 2 km runt borgen finns det dock inga kända lämningar. Detta öppnar för möjligheterna att borgen kan ha varit något annat än en försvarsborg, å andra sidan ger det avskilda läget ännu bättre skydd mot en angripare.

Vägghall

Vägghall på Sirkön i Åsnen, med en stor kraftig mur.

Herråkra

Fornborg, detta kan vara en felnotering i fornsök.