Inledning > Smålandslandskapen > Småländska medeltida borgar och slott > Borgar vid Mörrumsån

Borgar vid Mörrumsån

Växjö 2016-04-16

Undersökte med hjälp av Fornsök befästningar i Mörrumåns avrinningsområde från mynningen och uppåt. Se listan nedan. Detta pärlband av befästningar visar på vattenvägens betydelse. Den visar att smålandet Värend nästan till fullo stämmer överens med Mörrumsåns avrinningsområde i dagens Småland. Att Blekinge skulle varit en del av Värend blir intressant, men då verkar det ju troligast att det är just bara Mörrumåns mynningsområde som skulle ha varit en del av Värend. 


Befästningsanläggningar utan angivet namn hos RAÄ anges öns och/eller gårdensnamn inom "".

 Blekinge:
 Sjöborg, Elleholm socken

 Småland:
 Hönshylte skans, Almundsryd socken, Värend
 "Blidningsholm"*, Almundsryd socken, Värend
 Eveholme, Almundsryd socken, Värend
 Kungsholme, Almundsryd socken, Värend
 Kungsholmen(Slottsholmen), Urshult socken, Värend
 Bosholme, Urshult socken, Värend
 "Gyesundsholmen"*, Almundsryd socken, Värend
 Jätsholms borgruin, Jät socken, Värend
 Svaneholm, Skatelöv socken, Värend
- Kung Alles borg, Tävelsås, Värend
- Folkomsö, Härlöv socken, Värend
- Grottan (Os*), Öja socken, Värend
Bergkvara slottsruin, Bergunda socken, Värend
Kronobergs slottsruin, Växjö socken, Värend
- "Berg/Slättö"*, Berg socken, Värend
- Sundkullen, Ramkvilla socken, Njudung

 

*Min anmärkning
- förgrening i avrinningsområdet.Majoriteten av dessa befästningar ligger i sjön Åsnen. Fördelningen längs vattendragen och i sjöarna visar på en tät linje borgar med en del stora vita fläckar. Detta skulle kunna antyda att det finns ytterligare borgar att upptäcka. Det finns en hel del potentiella öar och sund som är intressanta.