Inledning > Stolpar på vägen till Birka ...

Stolpar på vägen till Birka ...

Introduktion

I Sverige råder det oenighet var vissa historiska platser är belägna. Det finns historieintresserade grupper som hävdar till exempel att arbetslägret för slavar på Björkö i Mälaren inte är det Birka som Ansgar kom till enligt Adam av Bremen(1). Olika teorier framförs om var det "egentliga" Birka kan finns. Bland annat nämns Västmanland, Uppland, Södermanland, Västergötland, Östergötland, Öland och Åland.

Fynden på Björkö i Mälaren passar inte ihop med den beskrivning som Adam av Bremen ger i sina böcker. Birka ska ha funnits från Ansgars tid in i Adams egen. De dateringar som gjorts visar att handelsplatsen på Björkö anlades i slutet av 700-talet och beboddes till slutet av 900-talet. Det betyder att den varit övergiven i hundra år när Adam levde.

Vad jag skulle vilja göra är att se om det med hjälp av enkla medel skulle vara möjligt att ta fram alla dessa "potentiella" birkar och studera om det är någon mer än arbetslägret för slavar på Björkö i Mälaren som kan vara "Ansgars" Birka. Mig veterligen har inte en förutsättningslös undersökning av detta slag någonsin genomförts.

- Tänk om Birka på Björkö är ett stolpskott?

- Då skola dess förespråkare benämnas stolpskott och skola därefter kallas "stolpskottar".
(Ett osakligt inlägg av mig.)

Läs vidare: