Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Adam av Bremen och Birka

Adam av Bremen och Birka

Vad skriver han om Birka(1)

  • Birka är en handelsplats/stad.
  • Birka ska ha en hamn som vetter mot norr i en vik i det Baltiskahavet (Östersjön).
  • Birka ligger på andra sidan havet från Jomsborg.
  • Birka ligger på andra sidan havet från Kurland.
  • Inloppet till viken kan spärras av.
  • Ubsola ligger nära Birka.
  • Birka ligger mitt i "Svearnas" land.
  • Birka är en götiskstad.
  • Unni ligger begravd där.

Exakt ordalydelse ifrån översättningen tillsammans med den latinska texten kommer.

Här är en länk till verket på latin: Adamus Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum