Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Birkar? - Birka > Bjärka

Bjärka

 • Bjärka, Linköping, Östergötland
  (Lat N 58° 33′ Lon Ö 15° 23′) karta
  "Bjärka, gårdar och lägenheter i Östg. län, Ljungs kn" (3)

 • Bjärka, Skara, Västergötland
  (Lat N 58° 17′ Lon Ö 13° 29′) karta
  Beläget vid Hornborgasjöns västra strand, med förbindelse via Flian och Lidan till Vänern.
  Ca 2 km söder om Trestena.
  Ca 3 km norr om Kung Ebbes grav.
  Ca 10 km söder om Skara.
  Ca 7 km väster om Ekornavallen.
  "Bjärka, tidigare församling i Skara stift, Skara kommun, Västergötland (Skaraborgslän). Bjärka är skogig slättbygd väster om Hornborgasjön. Invid sjön finns ett tiotal stenåldersboplatser samt ett 40-tal fornlämningar, i huvudsak stensättningar, domarringar och ett mindre gravfält från järnåldern. I Dagsnäs park finns fem runstenar, hit förda av Per Tham från andra platser. För kyrkor se Härlunda. - Ortnamnet (1390; Biærko, avser kyrkbyn) kan återgå på ett äldre Biork med innebörden 'björkdunge' e.d."(2)
  "Bjärka tidigare kommun i före detta Skaraborgs län, Gudhems hd. B. är beläget på västrasidan av Hornborgasjön. Mycket vidsträckta, i stor utsträckning odlade torvmarker upptar huvuddelen av den tidigare kommunens yta. I söder går Rösjö mosses av grusryggar uppdelade kantpartier in i kommunen; vid Hornborgasjön. ligger bl.a Hjortronmossen. Odling i övrigt på morän.
  Byar: Brestorp och Trästena.
  Hemman: Bjärka och Dagsnäs.
  Herrgårdar: Dagsnäs och Trästena." (3)
  "Bjärka utgård i tidigare Skar. län, till Dagsnäs herrg." (3)

 • Bjärka, Söderköping, Östergötland
  (Lat N 58° 30′ Lon Ö 16° 19′) karta
  Ca 6,5 km från sjön Slätbaken som mynnar i Östersjön vid Stegeborgs slottsruin.
  Ca 3 km norr om Söderköping.
  "Bjärka, by i Östg. län, Drothems kn" (3)

 • Bjärka, Västervik, Småland
  (Lat N 57° 46′ Lon Ö 16° 14′ ) karta
  "Bjärka, by i Kalm. län, Blackstads kn" (3)

 • Bjärka, Västervik, Småland
  (Lat N 57° 53′ Lon Ö 16° 24′) karta
  "Bjärka, gård och läqenhet i Kalm. län, Gamleby kn 2,8 km NV om kyrkan." (3)

 • Bjärka-Säby, Linköping, Östergötland
  (Lat N 58° 16′ Lon Ö 15° 44′ ) karta
  Beläget cirka 17 km söder om Linköping vid sjön Stora Rängens utlopp till Stångån med förbindelse till Vättern genom Motalaström.
  "Bjärka-Säby, Herrgård, jordbruks- lägenheter och lägenheter i Östg. län, Vists kn. På Bosholme i Stångån ruiner av Bo Jonsson Grips borg, Bjärkaholm, utgrävd 1914-15." (3)

 • Bjärknäs, Växjö, Småland
  (Lat N 57° 6′ 28″ Lon E 14° 32′ 9″ ) Karta