Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Bjärköarätt - Birka

Bjärköarätt - Birka

(Biärköa rätten / Iuris urbici codex antiquior)

Citat ur National Encyklopedin(2):

Bjärköarätt (fornsv. bjærkøa rætter), de lagar som i äldre medeltid reglerade samhällslivet i de nordiska städerna och på handelsplatserna. Ordets ursprung är ovisst. Man har sökt härleda det ur birk 'avskilt område', 'handelsplats', och ur namnet Biærkø, syftande på Björkö i Mälaren där Birka var beläget. De äldsta bjärköarätterna är de norska från 1100- och 1200-talen. De var avsedda för Nidaros och Bergen. En svensk bjärköarätt finns bevarad från tidigast år 1345. Den har brukats i Lödöse i Västergötland, men torde ursprungligen ha varit avsedd för Stockholm. Förutom detta exemplar finns bara några fragment från tidigast mitten av 1300-talet. Bjärköarätten är utgiven i tryck av J. Hadorph 1687, C.J. Schlyter 1844 samt Å.Holmbäck och E. Wessén 1946. Litt. N. Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa (1953); Å. Holmbäck och E. Wessén, Svenska landskapslagar 5 (1946).

Personlig kommentar: Intressant att Lödöse skulle ha fått sina lagar från Stockholm på 1300-talet omkring 300 år efter att den fått sina stadsprivilegier. Lödöse är ju mycket äldre som handelsplats än Stockholm som finns belagt först 1252 och får sina stadsprivilegier 1436.

NE:s källor

Källan Nils Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa (1953), utgiven på uppdrag av Stockholms stad har som källa Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén, femte serien: Äldre Västgötalagen, yngre Västgötalagen, Smålandslagens kyrkobalk och Bjärköarätten, utgiven 1946.

Slutsatserna om att lagen skulle varit skriven för Stockholm och kopierad av Lödöse i Stockholms historia före Gustav Vasa följer Nils Ahnlund de slutsatser som finns i Bjärköarätten 1946 av Holmbäck och Wessén. Han framförde dessa långt tidigare i en anmälan i Svensk historisk tidskrift 1927 (s 452 not 2).

Åke Holmbäck och Elias Wessén nämner flera källor bland annat Nils Ahnlund nämnd ovan och C.J. Schlyter i utgåvan av Bjärköarätten 1844.

Källan till påståendet

Ursprungskälla är Johan Hadorph sekreteraren vid Riksarkivet. Han hävdar i sin publicering av Bjärköarätten 1687, att Lödöse bjärköarätt skulle vara tagen från Stockholm. Han hänvisar till platsnamnen i lagtexten som han tolkar som Kungshamn, Asö, Södermalm och Norrmalm. Detta skulle vara bevis för att denna bjärköarätten ursprungligen skulle ha varit skriven för Stockholm. Hadorph gjorde även utgrävningar på Björkö och var övertygad om att detta var platsen för Ansgars Birka. Källa: C.J. Schlyter i utgåvan av Bjärköarätten 1844 och Biärköa Rätten, tryckt 1687. Kungliga biblioteket. (Digital facsimilutgåva.)

Det skulle vara intressant att utifrån originaltexten undersöka vilka platser det skulle kunna vara om Bjärköarätten för Lödöse är just vad den säger sig vara.

Vad Alf Henrikson skriver om Bjärköarätten i sin bok Svensk historia.

Läs mer om Lödöse.