Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Köping, Öland - Birka?

Köping, Öland - Birka?

Köping på Öland på samma plats som nutidens Köpingsvik, benämnt Köping så sent som 1941 på den ekonomiska kartan. Äldre varianter på namnet som nämns är Kaupingavijk och Kaupinga dessa har jag inte kunnat belägga i källor ännu.

I ortnamnsregister har följande varianter hittats på socknen och kyrkan: Köpung, Köpunge, Köpungh, Købinge, Kiøbinge, Køppinge, Kiöpung. Det fornnordiska ordet för handleplats är kauping och de norska handelsplatserna som är samtida med Köping benämns kauping, t.ex. Kauping i Skiringssal.

Den "svarta jorden" stadslagret uppskattas till 1000x300-500 m ca 50 hektar, RAÄ-nummer Köping 216:1 och dateras till stenålder, bronsålder samt vikingatid till tidig medeltid.

Enligt NE och RAÄ var Köping en tätort mellan 750-1250.

Det har gjorts en mängd utgrävningar i Köping under åren, Kalmar Länsmuseum har en förteckning över dessa på sin hemsida.  De arkeologiska fynden i Köping socken är ibland de mest häpnadsväckande i Sverige.

I Köpings socken finns ett område med det spännande namnet Björkviken väster om kyrkan vid Blå rör. Ursprunget till namnet Björkviken har jag ännu inte lyckats finna, jag har förfrågningar ute. 

Köping-Egby hembygdsförenings hemsida och i "Boken om Köping och Egby socknar" nämns finns det  en lokal tradition att Köping kyrka ska ha varit domkyrka under tidig medeltid.

Detta öppnar möjliga kopplingar till det Kaupinga stift som finns nämnt i Florensdokumentet i Bibliotheca Laurenziana i Florens från omkring 1120 över den kyrkliga indelningen i Norden och till Birka stift som ska ha gått upp i Linköpings stift.

Den danske arkeologen Søren Nancke-Krogh har deltagit i utgrävningar i Köpingsvik och hävdar att Köping är en bättre kandidat till Ansgars Birka, än arbetslägret för slavar på Björkö i Mälaren. Han hänvisar bland annat till de skriftliga källor som finns och hur de beskriver platsen och dess läge, samt de fynd som gjorts i Köpings socken.