Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Köpingar - Birka

Köpingar - Birka

Handelsplatser kan ha många namn, som till exempel torg, marknad, köping och stad.

Det som en gång var en birk, kan under historiens gång byt namn till något annat. En birk kan ha blivit köping och sedan förfallit till en by bara eller helt försvunnit.

Ordet köping; I fornsvenskan köpunger i sen fornsvenska även köping. I forndanska køping, i danska købing, isländska kaupangr. Betydelsen är handelsplats, första ledet motsvarar köpa, det senare ledet motsvarar antingen fornnordiskans -angr, havsvik, medelnedertyskans anger, fornhögtyskans angar, gräsbevuxen mark, äng eller och isländskans vangr, öppen plats, fornsvenskans vanger, se ordet vång. Källa: SAOB 

Platser som Köping, Köpingsvik, Norrköping, Söderköping med mera kan vara intressanta att studera.

 • Jönköping i Småland (för ung)
 • Köping i Västmanland (för ung)
 • Köping på Öland på samma plats som nutidens Köpingsvik. I ortnamnsregister har följande varianter hittats på socknen och kyrkan: Köpung, Köpunge, Köpungh, Købinge, Kiøbinge, Køppinge, Kiöpung. Den "svarta jorden" stadslagret uppskattas till 1000x300-500 m ca 50 hektar, RAÄ-nummer Köping 216:1 och dateras till stenålder, bronsålder samt vikingatid till tidig medeltid. Enligt NE och RAÄ var Köping en tätort mellan 750-1250.
 • Linköping i Västergötland (troligen för ung)
 • Lidköping i Östergötland (troligen för ung)
 • Norrköping i Östergötland (troligen för ung)
  Stadslagret uppskattas till 1100x400-800 m ca 88 hektar, RAÄ-nummer Sankt Johannes 96:1 och dateras till medeltid och nyare tid.
 • Söderköping i Östergötland (troligen för ung)
  Område med medeltida kulturlager ca 40 hektar. Staden grundad på 1200-talet. Se RAÄ-nummer Söderköping 14:1.
 • Nyköping (för ung)

- Har du synpunkter på innehållet eller tips så hör gärna av dig.