Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Målsättningar - Birka

Målsättningar - Birka

  • Att kunna identifiera en okänd birk(handelsplats) under arbetets gång.
  • Att hitta nya belägg som antingen kan styrka/försvaga Birka i Mälaren som den plats som Ansgar kom till.
  • Att identifiera möjliga bortglömda handelsvägar.