Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Metodik - Birka

Metodik - Birka

Riktlinjer för arbetet

Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilde individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera.

Koordinaterna

Har jag hämtat från Hitta.se och tagit bort sekunderna. De är inte exakta och ska bara ses som en vägledning och ett sätt att skilja mellan olika platser med samma namn.

Spridning av resultatet

Under arbetetsgång ska varje plats som kartläggs ska även läggas upp med den insamlade informationen med källhänvisning på svenska Wikipedia.

Källor

Se referenser.