Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Ordet Birk - Birka

Ordet Birk - Birka

Birk är ett gammalt fornnordiskt ord med betydelsen handelsplats.

I Svenska Akademiens ordbok, SAOB står det om följande fyra substantiv:

  1. Hänvisning till Björk
  2. Handelsort
    Gamle städer kallades fordom Kiöpungar: fast än thesse så väl som Birkar se­dan vordo åtskilde från städer.
  3. Av danska birk, föredetta biærk, berck, birk, byrck, sannolikt en subtraktionsbildning av föredetta biærkeret, birkeret (hänvisning till Birkerätt) Birken utgjorde ett större eller mindre område, över vilket birkens inne­havare hade full domsrätt samt rätt till alla dess ådömda böter.
  4. Hänvisning till Birkal med vidare hänvisning till Björk.

Läs direkt vad som står i Svenska Akademiens ordbok, SAOB, sök på birk.