Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Referenser

Referenser

- för stolpar på vägen till Birka ...
  1. Adam av Bremen
    Adamus Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum
  2. National Encyklopedin
  3. Svenska orter A-K (1952)
  4. Fornsök RAÄ