Inledning > Stolpar på vägen till Birka ... > Torg - Birka

Torg - Birka

Se inledningen på Köpingar - Birka.

Platser med ordet torg i namnet:

  • Torget, Småland
    Handelsplats i Berga socken, dagens Lagan, Sunnerbo härad i Finnveden som ligger cirka en mil norr om Ljungby fick år 1279 stadsprivilegier och omnämns som Bergum och Bierghom, Finwidie samma år. Grundaren biskop Henrik avled något år därefter så stadsbildningen tycks ha runnit ut i sanden. 1308 omnämnt som Bierge kircke. 1344 Byergha. 1352 och 1384 Biergh. 1376 Baerghom i Biaerghathorpa socken. 1430 omnämnt som Bierghom i brev. 1446 Biaerghom.